Digitalizacija razpisov
za društva.

Občinski razpisi za društva Občinski razpisi za društva

Poenostavite pripravo in izvedbo občinskih javnih razpisov za sofinanciranje programov društev.

Bistvene prednosti

  • Prehod iz papirnatega poslovanja v digitalno.
  • Občutni prihranki časa za občine in društva.
  • Učinkovita in transparentna komunikacija med občino in društvi.
  • Zmanjšanje napak in skrajšanje postopkov.
  • Celovita rešitev v oblaku za dostopno ceno.

Poenostavite pripravo in izvedbo občinskih javnih razpisov za sofinanciranje programov društev.

Prilagojeni vašim razpisom!

Enostavno in učinkovito izvajanje razpisov za sofinanciranje programov vaših društev zmanjšuje zamudne in kompleksne postopke priprave in izvedbe.  

Standardizacija postopkov poenostavlja upravljanje celotnega procesa ter pripomore k večji preglednosti in enotnosti.

Intuitivna spletna aplikacija omogoča vašim društvom preprosto dostopanje do razpisne dokumentacije, oddajanja vlog in poročil sofinanciranih aktivnosti.

Transparenten pregled nad vloženimi vlogami in enostavnejši postopki bodo pripomogli k večji preglednosti ter zaupanju med vami in društvi.

Kako deluje?

Obstoječo razpisno dokumentacijo za posamezna področja in obrazce za oddajo vlog za vas digitaliziramo v enotni spletni prijavni obrazec. 

Objava razpisa

Objava razpisa v aplikaciji je popolnoma avtomatizirana in se izvede na datum, ki ga določi administrator.

 

Prijava in oddaja vlog

Prijavitelji se v sistem registrirajo, postopoma izpolnjujejo in oddajo vlogo ter priložijo vse zahtevane priloge. 


Vloge lahko oddajo z digitalnim potrdilom ali brez (v tem primeru prejmejo potrdilo s časovnim žigom oddaje vloge, ki ga morajo kot dokazilo fizično poslati na občino).
 

Prijavitelji preko spletne aplikacije oddajajo tudi dopolnitve, kadar je to potrebno.
 

Centralni prejem vlog

Vse oddane vloge so zbrane na enem mestu, kar omogoča skrbnikom in članom komisije posameznih razpisov pregled nad prejetimi vlogami. 

 

Oddajanje poročil

Spletna aplikacija samodejno obvešča prijavitelje o obveznostih, ki jih imajo pred končnim rokom za oddajo poročil. Ob zaključku izvedbe projektov, prijavitelji preko spletne aplikacije samostojno oddajo vsa poročila in dokazila.

 

Pregled in analiza

V vsakem trenutku lahko preverite stanje izvajanja posameznega razpisa. Sistem omogoča preglede po skupni porabi sredstev na posameznem razpisu in preglede črpanja sredstev posamezne organizacije preko različnih razpisov.

 

Arhiviranje

Sistem med izvajanjem in ob zaključku javnih razpisov, samodejno prenese vse zahtevane podatke v vaše zaledne sisteme.